Tím advokátskej kancelárie GOREJ Legal sa neustále rozširuje a v súčasnosti je zložený zo štyroch advokátov, troch advokátskych koncipientov a dvoch odborných asistentov, na základe čoho poskytujeme naše služby rýchlo, kvalifikovane a na vysokej profesionálnej úrovni vo všetkých oblastiach práva, na ktoré sa špecializujeme.

Naša advokátska kancelária zároveň spolupracuje s renomovanými daňovými poradcami, audítormi a účtovnými poradcami, v spolupráci s ktorými sme schopný nastaviť riešenie zámerov klienta tak, aby boli jeho právne vzťahy upravené aj s ohľadom na dosiahnutie čo možno najvýhodnejšieho ekonomického efektu.

Právne služby poskytujeme v slovenskom a anglickom jazyku.