Advokátska kancelária GOREJ Legal poskytuje právne služby Klientom v súlade so zákonom o advokácii, pri ochrane ich záujmov.

Pri poskytovaní právneho poradenstva sa advokátska kancelária špecializuje predovšetkým na obchodné a občianske právo so zameraním najmä na:

- komplexné riešenie vzťahov obchodných spoločností a družstiev
- komplexné návrhy úpravy zmluvných vzťahov v obchodnom a občianskom práve
- komplexné právne a odborné poradenstvo v oblasti realít
- komplexné právne a odborné poradenstvo v konkurznom práve
- správa a vymáhanie pohľadávok
- správa majetku
- zastupovanie Klientov pred súdmi, notármi, správnymi a samosprávnymi orgánmi

Spokojnosť našich Klientov je našim cieľom pri poskytovaní právnych služieb a za účelom naplnenia tohto cieľa sme pripravení poskytovať právne služby flexibilne, kreatívne a na odbornej úrovni s využitím všetkých našich odborných vedomostí a praktických skúseností.

Okrem vyššie uvedených služieb sme schopní zabezpečiť prostredníctvom externých spolupracovníkov taktiež služby v oblasti daní, účtovníctva a tlmočníctva.